Στον Κ.Ε.Δ.Υ. υπάρχουν σχέδια για όλα τα διοικητικά έγγραφα που παράγουν και διακινούν οι Δημόσιες Υπηρεσίες και τα οποία έχουν ορισμένη μορφή τόσο ως προς τη σύνταξή τους, όσο και ως προς την ακριβή διάρθρωσή τους. Πιο συγκεκριμένα, υπάρχουν υποδείγματα αλλά και ανάλυση για τα κατωτέρω διοικητικά έγγραφα:

 • Το ευρείας χρήσης έγγραφο
 • Την εισήγηση
 • Την απόφαση
 • Την εγκύκλιο
 • Τη διαταγή
 • Τα σημειώματα (Υπηρεσιακά – Ενημερωτικά)
 • Τις αιτήσεις – αναφορές υπαλλήλων
 • Τις αιτήσεις – αναφορές πολιτών
 • Τα τηλεγραφήματα και τα τηλέτυπα (Telex)
 • Το τηλεομοιότυπο (Fax)
 • Το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email)
 • Τα πρακτικά, που αποτελούν ιδιαίτερη περίπτωση διοικητικών εγγράφων.
Advertisements